24/04/2017 22:15

ΚΟΔΑΠ: Εξοικονόμηση €70 εκατ λόγω ιδιόκτητου τερματικού

Στα €70 εκατομμύρια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε βάθος χρόνου οι εξοικονομήσεις για τον φορολογούμενο από τη λειτουργία του ιδιόκτητου τερματικού αποθήκευσης καυσίμων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) Παναγιώτης Μαλέκος.

Παρουσιάζοντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, ο κ. Μαλέκος είπε πως η μελέτη που διενήργησε ο ΚΟΔΑΠ για τον σκοπό ανέγερσης του τερματικού, καταδεικνύει ότι το κόστος θα είναι πιο χαμηλό από το σημερινό κόστος ενοικίασης αντίστοιχων χώρων.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, η έναρξη ανέγερσης του τερματικού βρίσκεται στους στόχους του Οργανισμού για το 2017, με την πρώτη φάση να προϋπολογίζεται να κοστίσει συνολικά €39 εκατομμύρια, ενώ με απόφαση του Υπουργικού το 2014 παραχωρήθηκε γη στην περιοχή του Βασιλικού. Για το 2017 έχει προβλεφθεί ποσό ύψους €33,6 εκ. Το ίδιο κονδύλι είχε περιληφθεί και στον προϋπολογισμό του 2016.

Όπως είπε ο κ. Μαλέκος, για τον σκοπό αυτό ο ΚΟΔΑΠ είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τις ανεπίσημες πληροφορίες από του Λουξεμβούργο να καταδεικνύουν ότι οι διαδικασίες έγκρισης του δανείου να είναι σε πολύ καλό δρόμο.

Ο κ. Μαλέκος είπε πως ο ΚΟΔΑΠ υποχρεούται να διατηρεί στρατηγικά αποθέματα καυσίμων 90 ημερών, που αντιστοιχούν σε 550.000 μετρικούς τόνους.

Το 33% είναι καύσιμα που βρίσκονται στην Κύπρο (VTTV), το άλλο 33% προέρχονται από το ticketing, δηλαδή επιλογή αγοράς στην Ελλάδα, Μάλτα και Ολλανδία και το υπόλοιπο 33% είναι υποχρέωση των εταιρειών πετρελαιοειδών και της ΑΗΚ να τηρούν ένα απόθεμα.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, τα συνολικά αποθηκευτικά δικαιώματα για το 2017 ανέρχονται σε €8,3 εκ. σε σύγκριση με €8,5 το 2016.

Σημείωσε ακόμη ότι το 2017 προγραμματίζεται να μετακινηθούν αποθέματα ύψους 34.000 μετρικών τόνων από τις εγκαταστάσεις της VVTV στο Βασιλικό στις δεξαμενές της Μονής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic