24/04/2017 23:15

Δελτίο Πληροφόρησης Τελών των τραπεζών προωθεί εναρμονιστικό νομοσχέδιο

Τη διαφάνεια αναφορικά με τα τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες για υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, μέσω της έκδοσης δελτίου πληροφόρησης τελών για σκοπούς σύγκρισης, αλλά και το άνοιγμα λογαριασμών πληρωμών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, προωθεί εναρμονιστικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο με τίτλο ο Περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος αποσκοπεί στο να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/92 για τη συγκρισιμότητα των τελών. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 18 του περασμένου Σεπτεμβρίου, με τη Νομική Υπηρεσία να ζητεί τη γρήγορη έγκρισή του έτσι ώστε να αποφευχθεί η λήψη αιτιολογημένης γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ο Ανδρέας Χαραλάμπους, Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών, είπε ότι αυτό στοχεύει στην ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, ενώ θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές.

Πρόκειται για λογαριασμούς που διατηρούν καταναλωτές στους οποίους εμβάζεται ο μισθός ή και τα επιδόματά τους και μέσω αυτού γίνονται διάφορες πληρωμές που εκτελεί μια τράπεζα, όπως αποπληρωμή διαφόρων υπηρεσιών όπως ρεύμα, νερό και τηλεπικοινωνίες για τις οποίες ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τέλη.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, δίνεται στις τράπεζες η διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τα τέλη, αλλά σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι αυτά δεν είναι εύλογα τότε ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με διάταγμα να προβεί σε καθορισμό των τελών, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της ΚΤΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά επίπεδα εισοδήματος, και τα τέλη που χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών.

Ο νόμος υποχρεώνει τις τράπεζες να ανοίγουν λογαριασμούς πληρωμών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αναγνωρισμένους μετανάστες και λήπτες δημοσίου βοηθήματος ή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) για τις οποίες οι τράπεζες μπορούσαν μέχρι στιγμής να μην ανοίγουν λογαριασμούς, καθότι δεν διέθεταν έγγραφα όπως δελτίο ταυτότητας ή και διαβατήριο.

Τέλος το νομοσχέδιο επιβάλλει διορία σε τραπεζικά ιδρύματα να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς λογαριασμών πληρωμών από μια τράπεζα σε άλλη βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με την όσο το δυνατό λιγότερη ταλαιπωρία και επιβάρυνση του πελάτη.

Αναφορικά με τη διαφάνεια, οι τράπεζες υποχρεούνται να εκδίδουν Δελτίο Πληροφόρησης Τελών στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον 10 αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες για σκοπούς σύγκρισης. Επίσης τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μια φορά το χρόνο να εκδίδουν στους πελάτες τους Δήλωση Τελών που έχουν καταβάλει για τις υπηρεσίες που συνδέονται με κάθε λογαριασμό πληρωμών που διαθέτουν. Η ΚΤΚ θα εκδώσει οδηγίες για την ετοιμασία των εν λόγω δελτίων.

Σημειώνεται πως η Υπηρεσία Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου δήλωσε πως δεν έχει την κατάρτιση για να διασφαλίζει την ετοιμασία διαφωτιστικού υλικού για τα βασικά χαρακτηριστικά και τους όρους τιμολόγησης των υπηρεσιών που συνδέονται με το λογαριασμό πληρωμών, αλλά και την αρμοδιότητα να ενεργεί ως φορέας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο μετά από παρέμβαση βουλευτών ότι η Βουλή δεν θα κάνει την επιδιαιτησία μεταξύ φορέων της κυβέρνησης, η Νομική Υπηρεσία διευκρίνισε πως οι κυβερνητικοί φορείς οφείλουν να συμμορφωθούν με το νόμο, εφόσον αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργικό.

Τόσο εκπρόσωποι της Επιτρόπου Διοικήσεως όσο και της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ανέφεραν στην Επιτροπή ότι δέχθηκαν σωρεία παραπόνων από αιτητές ασύλου, ή δικαιούχους συμπληρωματικής προστασίας και λήπτες δημοσίου βοηθήματος και ΕΕΕ ότι οι τράπεζες δεν τους άνοιγαν λογαριασμούς προκειμένου να τους εμβάζονταν τα χρήματα.

Εκπρόσωπος της ΚΤΚ απάντησε ότι ο εναρμονιστικός νόμος δεν περιλαμβάνει πρόνοια για άνοιγμα λογαριασμού αποκλειστικά με δελτίο ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου.

Εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας αναφέρθηκε στην ανάγκη καθαρότητας για το ποια έγγραφα θα πρέπει να απαιτούνται απ` αυτά τα άτομα έτσι ώστε να τους ανοίγεται λογαριασμός.

Καταγγελίες για συνεννόηση των τραπεζών έτσι ώστε να επιβάλλονται τα ίδια τέλη διατύπωσε ο Λουκάς Αριστοδήμου, Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας ζωής.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού είπε πως το άρθρο που αφορά στις εύλογες χρεώσεις δεν επηρεάζει το δικαίωμα της ΕΠΑ να ελέγχει αυτεπάγγελτα τα τέλη που χρεώνουν οι τράπεζες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic