14/03/2017 12:34

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Kαι οι ένοπλες δυνάμεις μπορεί κατηγορηθούν για τρομοκρατικές πράξεις

Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε σήμερα ότι ακόμα και οι “ένοπλες δυνάμεις” μπορούν να κατηγορηθούν για τρομοκρατία και να τους επιβληθούν οι απαραίτητες από την κοινοτική νομοθεσία κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απεφάνθη για υπόθεση που αφορούσε την οργάνωση «Τίγρεις για την απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» μια οντότητα που είχε κηρύξει εμφύλιο πόλεμο κατά της Κυβερνήσεως της Σρι Λάνκα, με σκοπό τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Σρι Λάνκα για τον λαό των Ταμίλ, και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική» από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 10 περίπου χρόνια. Η ΕΕ εφαρμόζοντας τους εσωτερικούς της κανονισμούς, προχώρησε στις δέουσες κυρώσεις.

Μετά από προσφυγές στα ολλανδικά δικαστήρια, το Raad van State (Συμβούλιο Επικρατείας των Κάτω Χωρών) ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διευκρινίσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον ορισμό των «τρομοκρατικών πράξεων». Ειδικότερα, ζητεί να πληροφορηθεί εάν ενδεχόμενες ανακολουθίες μεταξύ του ορισμού αυτού κατά το δίκαιο της Ένωσης και κατά το διεθνές δίκαιο μπορούν να επηρεάσουν το κύρος του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο οι δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδο ένοπλης συρράξεως κατά την έννοια του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου μπορούν να συνιστούν «τρομοκρατικές πράξεις». Το γεγονός ότι οι ενέργειες της οργανώσεως «Τίγρεις για την απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» είναι δυνατό να συνιστούν δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων δεν επηρεάζει το κύρος των πράξεων της Ένωσης αναφορικά με την καταχώριση της οργανώσεως αυτής στον κατάλογο σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι ακόμα και αν είναι δυνατό, οι πράξεις αυτές, να συνιστούν δραστηριότητες των “ενόπλων δυνάμεων” και να αναφερόμαστε σε σε περίοδο ένοπλης “συρράξεως”, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το κύρος των πράξεων της Ένωσης αναφορικά με την καταχώριση της οργανώσεως αυτής στον κατάλογο σχετικά με τη δέσμευση κεφαλαίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: