14/03/2017 12:36

Αιτήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά

Αιτήσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών θα γίνονται αποδεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος που θα είναι διαθέσιμο στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» (www.ariadne.gov.cy) μέσω της οποίας θα γίνει έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων των αιτητών και στη συνέχεια ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, πρόσβαση στο μηχανογραφημένο σύστημα.

Οι αιτητές καλούνται να υποβάλουν όλες τις απαραίτητες δηλώσεις για όλα τα έτη / περιόδους σύμφωνα με τις πρόνοιες των υφιστάμενων νομοθεσιών και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» έγκαιρα (και πριν την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) για αποφυγή καθυστερήσεων και αχρείαστης ταλαιπωρίας.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ακόμη ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νομοθεσίας Ν.4(Ι)/2017 που προβλέπει στη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με Γνωστοποίηση που θα εκδοθεί από τον Έφορο Φορολογίας σύμφωνα με το Άρθρο 20 της εν λόγω νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags:
Cheap Website Traffic