28/02/2017 14:27

Εκτόξευση αερομεταφορών το 2016

Εκτόξευση παρουσίασαν οι αεροπορικές μεταφορές την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2016, κτίζοντας στην λειτουργία νέων αεροπορικών εταιρειών το 2016.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις αερομεταφορές διαμορφώθηκε στις 3,93 μονάδες το δωδεκάμηνο του 2016 έναντι 0,3 μονάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 1.200%. Το 2015 οι αερομεταφορές σημείωσαν μείωση 99,1% σε σύγκριση με το 2014.

Η αύξηση αποδίδεται «στην έναρξη λειτουργίας νέων αεροπορικών εταιρειών εντός του 2016, μετά τον τερματισμό λειτουργίας των Κυπριακών Αερογραμμών τον Ιανουάριο 2015», αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο γενικότερος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση παρουσίασε άνοδο 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αύξηση 6,9% παρατηρήθηκε στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, 6,3% στις χερσαίες μεταφορές και 0,7% στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

Αρνητικά κινήθηκαν οι πλωτές μεταφορές, οι οποίες υποχώρησαν κατά 13,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: