14/02/2017 10:29

Αποσύρεται θερμάστρα από την αγορά- Kίνδυνος ηλεκτροπληξίας- Δείτε τις λεπτομέρειες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίo δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη.

Ως εκ τούτου, έχει διατάξει την απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

• Κατηγορία: Συσκευές θέρμανσης
• Είδος: Επιτοίχιος θερμοπομπός
• Κατασκευαστής: ELDOM INVEST LTD
• Εμπορική επωνυμία: ELDOM
• Τύπος: CW2000M
• Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία
• Χώρα κατασκευής: Βουλγαρία
• Xαρακτηριστικά: 230 V, Κλάση ΙΙ, IP 24, 2000 W
• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης: 3800035710533
• Διανομέας: LEROY MERLIN CYPRUS LTD

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 1429 (Γραμμή Καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στo τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

 

Tags: