11/02/2017 15:46

Εγινε λάθος σε ταυτοποίηση οστών αγνοουμένου το 2009 από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής

Η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για λάθος στην ταυτοποίηση οστών αγνοουμένου το 2009 από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.

Οπως αναφέρει, η ΔΕΑ έχει πρόσφατα ολοκληρώσει την ανάλυση σε σύνολο λειψάνων που είχαν εκταφεί το 2015 και ότι η ανάλυση του DNA των οστών αυτών, που διενεργήθηκε από το Bode Cellmark Forensics στην Maryland των ΗΠΑ, έδειξε ότι ανήκαν σε άτομο που είχε ήδη ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στους συγγενείς το 2009.

Προστίθεται ότι το εύρημα οδήγησε στην εξέταση της υπόθεσης από τη ΔΕΑ με την υποστήριξη του Bode Cellmark Forensics για να επιβεβαιωθεί η ανάλυση του DNA που είχε διενεργηθεί από τον Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής το 2009.

Σημειώνεται ότι η επανεξέταση αυτή έδειξε ότι τα αποτελέσματα που δόθηκαν από το Ινστιτούτο το 2009 ήταν εσφαλμένα οδηγώντας σε λανθασμένη ταυτοποίηση των λειψάνων.

Προστίθεται ότι η ΔΕΑ έχει ενημερώσει την οικογένεια του εν λόγω αγνοουμένου σχετικά με αυτά τα ευρήματα και ότι τα μέλη της ΔΕΑ έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια και προβαίνουν σε ενέργειες για επιστροφή των ορθώς ταυτοποιημένων λειψάνων.

Τέλος, η ΔΕΑ καθησυχάζει τις οικογένειες αγνοουμένων ότι είναι δεσμευμένη στη διασφάλιση των υψηλότερων επιστημονικών προτύπων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και ότι σε αυτό το πλαίσιο, είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση άλλων σχετικών υποθέσεων.

Tags: