26/01/2017 15:23

Αντισυνταγματικός και άκυρος ο Νόμος της Βουλής για την τοκογλυφία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Αντισυνταγματικό και άκυρο έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο το Νόμο που ψήφισε η προηγούμενη Βουλή με σκοπό την προστασία από την τοκογλυφία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε φοιτητικά δάνεια μέχρι €50,000 και οικιστικά δάνεια μέχρι €350,000.

Ο εν λόγω Νόμος με συνοπτικό τίτλο «Ο Περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016» παραπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αναφορά του, στο Ανώτατο Δικαστήριο για γνωμάτευση αναφορικά με το κατά πόσον βρίσκεται σε αντίθεση με και/ή είναι ασύμφωνος προς τις διατάξεις των Άρθρων 26, 28 και 179 του Συντάγματος.

Με το συγκεκριμένο Νόμο εισάγονταν εξαιρέσεις στη γενική πρόνοια του άρθρου 314Β του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με την οποία οι πρόνοιες του αδικήματος της τοκογλυφίας (του άρθρου 314Α) δεν εφαρμόζονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

Οι εξαιρέσεις αφορούσαν ακριβώς σε δάνεια που παραχωρούνται για οικιστικούς σκοπούς, νοουμένου ότι το αρχικό ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει τις €350,000 και σε δάνεια που παραχωρούνται για φοιτητικούς σκοπούς, νοουμένου ότι το αρχικό ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει τις €50,000.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκε σήμερα, ο υπό αναφορά Νόμος καταστρατηγεί το δικαίωμα του «συμβάλλεσθαι ελευθέρως» και επομένως βρίσκεται σε αντίθεση και είναι ασύμφωνος προς τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Συντάγματος και επομένως είναι αντισυνταγματικός και άκυρος.

Το Δικαστήριο αντιλαμβάνεται τον κοινωνικο-οικονομικό στόχο του υπό Αναφορά Νόμου, αλλά θεωρεί ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τον, συνταγματικά, ορθό τρόπο, καταλήγει η απόφαση του Ανωτάτου.

 

Tags: