23/11/2016 17:22

Πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, προτείνει η Ευρωβουλή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο τελικό προσχέδιο ψηφίσματός του για την Τουρκία, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινήσουν τις διαδικασίες για πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

Αναφέρει ότι θα αναθεωρήσει τη θέση του όταν τα δυσανάλογα μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχουν αρθεί και αυτό θα βασιστεί στο κατά πόσο το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αποκατασταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Επίσης προειδοποιεί ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής από την τουρκική κυβέρνηση θα έχει ως αποτέλεσμα την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Tags:
Cheap Website Traffic