19/10/2016 14:54

Αρχισε στις Βρυξέλλες η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής

Αρχισε τις εργασίες της στις Βρυξέλλες, η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κομισιόν Juncker του αντιπροέδρου για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διαλόγο, Valdis Dombrovskis, και την Επίτροπο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα της εργασίας,  Marianne Thyssen.

Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής είναι μια εξαμηνιαία ευκαιρία για μια εποικοδομητική ανταλλαγή μεταξύ εκπροσώπων των ευρωπαϊκών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,  αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων και υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ από τις χώρες που κατέχουν την τρέχουσα και τη μελλοντική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αυτή τη φορά το βασικό θέμα θα είναι “η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων της Ευρώπης: τη δημιουργία ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση της δικαιοσύνης”. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν τις κύριες προκλήσεις ενόψει της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης το 2017, το ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση της Ατζέντας “Νέες δεξιότητες για την Ευρώπη”, καθώς και την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Tags:
Cheap Website Traffic