25/08/2016 16:12

Αύξηση στην αξία και στον όγκο του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο

Αυξήθηκαν τον Ιούνιο και το πρώτο εξάμηνο του χρόνου η αξία και ο όγκος του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 89,4 μονάδες (βάση 2010=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.

Επίσης, βάσει προκαταρκτικών εκτιμήσεων, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Ιούνιο αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 91,0 μονάδες (βάση 2010=100).

Τους πρώτους έξι μήνες ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.

Tags: