22/08/2016 17:50

Αναθεώρηση προς τα πάνω χρεώσεων και προμηθειών στην Τράπεζα Κύπρου

Σε αυξήσεις χρεώσεων και προμηθειών προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, οι οποίες θεωρούνται «μεμονωμένες», και αφορούν κυρίως σε δύο κατηγορίες υπηρεσιών: Πρώτον, εκείνες που δεν απευθύνονται στους πελάτες με χαμηλά υπόλοιπα ή και όγκους εργασιών, και δεύτερον, εκείνες για τις οποίες υπάρχει η εναλλακτική επιλογή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

«Οι αυξήσεις που έγιναν καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες με χαμηλότερο ή και με καθόλου κόστος, μέσα από τα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης. Με αυτό τον τρόπο δίνεται ένα, μικρό έστω, κίνητρο, τόσο στον πελάτη όσο και στα διάφορα τμήματα της τράπεζας, να προχωρήσουν με φθηνότερες, ταχύτερες και πιο ξεκάθαρες επιλογές εξυπηρέτησης των πελατών» εξήγησαν πηγές από την Τράπεζα.

Πρόσθεσαν ότι οι καθημερινές συναλλαγές δεν επηρεάζονται ουσιαστικά και ότι οι αυξήσεις αφορούν κυρίως σε πελάτες που έχουν το εκτόπισμα να απορροφήσουν το ελαφρώς αυξημένο κόστος.

Επίσης εξήγησαν ότι οι αλλαγές στις χρεώσεις δεν επηρεάζουν την εξυπηρέτηση των δανείων και το επιτόκιο δεν επηρεάζεται καθόλου.

Τονίστηκε δε ότι κάθε άλλο παρά καταχρηστικές είναι οι ρήτρες αυτές και ότι «οι αλλαγές αυτές έγιναν με μεγάλη προσοχή μέσα στο γράμμα και το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας».

Ταυτόχρονα δεν επηρεάζονται τα δάνεια ούτε τα επιτόκια οποιουδήποτε λογαριασμού. Υπάρχει μικρή διαφοροποίηση στα έξοδα συντήρησης τρεχούμενων λογαριασμών, ενώ πελάτες με χαμηλό όριο τρεχούμενου λογαριασμού θα έχουν μείωση των σχετικών προμηθειών.

«Δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των εξόδων. Για παράδειγμα αν έχετε τρεχούμενο λογαριασμό με όριο €8000 τότε θα χρεωθείτε επιπρόσθετα με περίπου 30σεντ τον μήνα. Από την άλλη, ένας πελάτης με όριο €2000 θα πληρώνει €1 λιγότερο την τριμηνία» όπως αναφέρθηκε.

Την ίδια ώρα, πολλές από τις υπηρεσίες όπου καταγράφεται μια μικρή αύξηση, είναι διαθέσιμες δωρεάν ή με μειωμένες χρεώσεις μέσα από τα ηλεκτρονικά κανάλια της τράπεζας.

Οι δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν: οδηγία για ανάκληση / ακύρωση επιταγής, αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας και άνοιγμα πάγιας τραπεζικής εντολής.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται φθηνότερα, περιλαμβάνουν: εξερχόμενες πληρωμές , μετατροπή συναλλάγματος, παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών.
«Ο νέος κατάλογος χρεώσεων αντικατοπτρίζει μια σειρά από αλλαγές οι οποίες πλέον ωριμάζουν στην Τράπεζα Κύπρου. Είναι προφανές πως, με τα κίνητρα που δημιουργούνται, τόσο για τους πελάτες όσο και για την ίδια την τράπεζα, επιδιώκεται μια στροφή προς τα ηλεκτρονικά (ψηφιακά) κανάλια εξυπηρέτησης, τα οποία παλαιότερα θεωρούνταν ως «εναλλακτικά». Αυτά τα κανάλια προσφέρουν ασφάλεια, μείωση κόστους, ταχύτερη εξυπηρέτηση από όπου και όποτε τον βολεύει, και τελικά περισσότερο έλεγχο του ίδιου του πελάτη στην εξυπηρέτηση που λαμβάνει. Ταυτόχρονα, αυτή η στροφή μειώνει το περιβαλλοντικό κόστος των υπηρεσιών μας που λόγου του συνολικού όγκου συναλλαγών είναι πολύ μεγάλο κάθε έτος» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Tags:
Cheap Website Traffic