29/05/2016 14:46

Τι σημαίνει η έκφραση «αγρόν ηγόρασε» που οι περισσότεροι ακούνε «αγρόνι γόρασε»

Η έκφραση αγρόν ηγόρασε προέρχεται από τις παραβολές του Ιησού Χριστού η οποία και αναφέρεται στο “Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον” (Κεφ. 14, 16), και στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον (Κεφ.22).

Αναφέρεται λοιπόν πως “άνθρωπός τις”, (στο κατά Ματθαίον, Βασιλεύς), παρέθεσε μεγαλοπρεπές δείπνο και έστειλε τους υπηρέτες του να καλέσουν κάποιους ανθρώπους για να μετάσχουν σ΄ αυτό. Όταν όμως οι υπηρέτες βρήκαν τα πρόσωπα, εκείνα πρόβαλαν διάφορα προσχήματα για ν΄ αποφύγουν, ειδικότερα δε ο πρώτος εξ αυτών είπε: “Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν”.

Ο ελληνικός λαός χρησιμοποιεί τη ρήση αυτή ευρύτατα στις εκφράσεις του, επαναλαμβάνοντάς την προκειμένου να χαρακτηρίσει οποιαδήποτε επιδειχθείσα αδιαφορία, π.χ. “Του το είπα αλλ΄ αυτός “αγρόν ηγόρασε”, αναφέρει η Wikipedia.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ήξερες τι σημαίνει η φράση «Πράσσειν άλογα»; Πολλοί νομίζουν ότι άκουγαν… πράσινα άλογα!

Tags: