05/05/2016 14:16

Μικρότερο του 3% το ποσοστό των νέων γυναικών CEOs το 2015

Το ποσοστό των γυναικών που ανέλαβαν καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) το 2015 ήταν μικρότερο του 3%, σύμφωνα με την έρευνα CEO Success Study της Strategy&, του συμβουλευτικού οίκου της PwC σε θέματα στρατηγικής.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό νέων γυναικών CEOs έχει μειωθεί κάτω από το 3% το 2015. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2011. Μόλις 10 από τους 359 CEOs που ανέλαβαν καθήκοντα το 2015 ήταν γυναίκες.

Το ποσοστό των νέων γυναικών CEOs που δεν προέρχονται από τον οργανισμό είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Το 32% του συνόλου των γυναικών CEOs που ανέλαβαν καθήκοντα ή αποχώρησαν από τη θέση τους την περίοδο 2014-2015 δεν προέρχονταν από τον οργανισμό, σε σύγκριση με μόλις 23% για τους άνδρες CEOs.

Η έρευνα κατέδειξε ότι επίπεδα ρεκόρ αγγίζει ο ρυθμός εναλλαγής των CEOs παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών που επιλέγουν για τη θέση του CEO άτομα που δεν ανήκουν στο δυναμικό τους.

Κατά το 2015, το 17% των 2,500 μεγαλύτερων δημόσιων εταιρειών στον κόσμο απέκτησε νέο CEO. Το εν λόγω ποσοστό είναι το ψηλότερο των τελευταίων 16 ετών κατά τα οποία διεξάγεται η έρευνα CEO Success Study της Strategy&, του συμβουλευτικού οίκου της PwC σε θέματα στρατηγικής. Η έρευνα κατέδειξε, ωστόσο, ότι το ποσοστό των γυναικών που ανέλαβαν καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) το 2015 ήταν μικρότερο του 3%.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 22% του συνόλου των CEOs που ανέλαβαν καθήκοντα στα πλαίσια σχεδιαζόμενης διαδοχής μεταξύ των ετών 2012-2015 δεν προέρχεται από τις τάξεις του οργανισμού, σε σύγκριση με 14% την περίοδο 2004-2007.

Η έρευνα κατέδειξε ότι τα τρία τέταρτα σχεδόν του συνόλου των CEΟs που δεν προέρχονται από τον οργανισμό ανέλαβαν καθήκοντα στα πλαίσια σχεδιαζόμενης διαδοχής κατά την ίδια περίοδο, σε σύγκριση με 43% την περίοδο 2004-2007.

Η πλειοψηφία των εταιρειών εξακολουθεί να προωθεί στελέχη εντός του οργανισμού στη θέση του CEO και οι συντάκτες της έρευνας πιστεύουν ότι αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί την προτιμητέα πρακτική διαδοχής (77% εντός του οργανισμού έναντι 23% εκτός του οργανισμού το 2015).

Οι CEOs που δεν προέρχονται από τον οργανισμό έχουν καλύψει τη διαφορά στην απόδοση μεταξύ CEOs εκτός και εντός του οργανισμού που είχε διαπιστωθεί στην προηγούμενη έρευνα, ενισχύοντας ενδεχομένως τα επιχειρήματα όσων αναζητούν νέο ηγέτη εκτός του οργανισμού.

Κάποιοι από τους κλάδους στους οποίους παρατηρούνται και οι περισσότερες αλλαγές είναι αυτοί που έχουν προσλάβει ως CEOs στελέχη εκτός του οργανισμού σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου όρου τα τελευταία χρόνια. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι τηλεπικοινωνίες (38% των νέων CEOs την περίοδο 2012-2015 δεν προέρχονταν από τον οργανισμό), οι οργανισμοί κοινής ωφελείας (32%), ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης (29%) και η ενέργεια (28%).

Από την άλλη, τα μικρότερα ποσοστά πρόσληψης ατόμων εκτός του οργανισμού την περίοδο 2012-2015 καταγράφονται στους κλάδους της τεχνολογίας της πληροφορίας (15%), των υλικών (19%), των λιανικών πωλήσεων και καταναλωτικών προϊόντων (19%) και των βιομηχανικών προϊόντων (21%).

Ανά γεωγραφική περιφέρεια, την περίοδο 2012-2015 εταιρείες με έδρα στη Δυτική Ευρώπη προσέλαβαν CEOs εκτός του οργανισμού με δύο σχεδόν φορές μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με εταιρείες των οποίων η έδρα βρίσκεται στις ΗΠΑ/Καναδά (30% έναντι 18% αντίστοιχα).

Tags:
Cheap Website Traffic