08/02/2016 11:44

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από ΤΕΠΑΚ για την άνοια

Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς του προς την κοινωνία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με τη νόσο Αλτσχάιμερ θα προσφέρει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε σχέση με την άνοια.

Σύμφωνα με το ΤΕΠΑΚ, η εκπαιδευτική αυτή σειρά θα προσφέρεται δωρεάν σε οικογένειες ασθενών με άνοια, οι οποίες αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της φροντίδας. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τις οικογένειες να διαχειριστούν τα προβλήματα των ασθενών και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της φροντίδας και όσες απορρέουν από αυτές.

Ο τύπος των σεμιναρίων θα είναι υπό μορφή διαλέξεων, επιδείξεων, συζητήσεων και πρακτικών εφαρμογών στα Εργαστήρια Νοσηλευτικής και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολόκληρη η σειρά των μαθημάτων θα προσφερθεί εθελοντικά από μέλη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Τίτλος σειράς μαθημάτων: Η φροντίδα ασθενών και οικογενειακών φροντιστών ασθενών με άνοια.
Περίοδος προσφοράς μαθημάτων: Τα μαθήματα θα προσφέρονται από Φεβρουάριο μέχρι Μάιο.
Χώρος μαθημάτων: Εργαστήρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Οδός Ναβαρίνου, Κτήριο Καλυψώ.
Ωράριο: Κάθε Παρασκευή, τρεις φορές το μήνα, στις 6-8 το απόγευμα, αρχίζοντας από τις 12 Φεβρουαρίου 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής: Όλοι οι οικογενειακοί φροντιστές. Άτομα τα οποία φροντίζουν ασθενή με άνοια θα έχουν προτεραιότητα.

Επισημαίνεται ότι άτομα τα οποία φροντίζουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα και τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεμονωμένες διαλέξεις, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, αφού το δηλώσουν έγκαιρα.

Για ασθενείς τους οποίους ο συγγενής που τους φροντίζει δεν μπορεί να τους αφήσει στο σπίτι και επιθυμεί να τους απασχολήσει, θα παρέχεται ταυτόχρονα δημιουργική επικοινωνιακή απασχόληση στον ίδιο χώρο (διαφορετική αίθουσα) την οποία θα παρέχει το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Προτεινόμενα συγγράμματα: Θα συσταθούν συγγράμματα τα οποία είναι προαιρετικά. Όλες οι παρουσιάσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε χώρο όπου θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση.

Share this:
Tags:
Cheap Website Traffic