23/01/2016 11:27

ΕΚΤ: Στις 445.000 ανήλθαν τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ στην Ευρώπη και στα 414 στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2015, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 445.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών.

Στην Κύπρο, όπως αναφέρεται, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 414 τεμάχια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014, είχαν αποσυρθεί 507.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια των €20 και €50 παρουσίασαν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης αντιπροσωπεύοντας το 46,2% και το 37,1% του συνόλου, αντίστοιχα.

Στην Κύπρο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 414 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Το τραπεζογραμμάτιο των €50 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 40,6% του συνόλου.

Σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν με προσοχή τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά.

Στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς ελέγχους για διαπίστωση της γνησιότητας τραπεζογραμματίων.

Tags: