10/12/2015 19:41

Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος: Θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα το κουπόνι

Η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιλύσει πολλά από τα δομικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα δημόσια νοσηλευτήρια, αναφέρει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με αφορμή την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την παραπομπή ασθενών στον Ιδιωτικό τομέα με τη μέθοδο του κουπονιού.

Ωστόσο, ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι η εργοδότηση και η αγορά από το κράτος υπηρεσιών υγείας με κύριο γνώμονα το οικονομικό σκέλος, και όχι το σκέλος που αφορά το κομμάτι της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ελλοχεύει βραχυπρόθεσμα ασύμμετρους κινδύνους για την υγεία των ασθενών μας, αλλά και μεσοπρόθεσμα το κράτος θα επωμισθεί επιπλέον οικονομικό και ηθικό κόστος στην αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπλοκών που ενδέχεται να προκύψουν.

Εισηγείται τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού εργοδότησης και την εισαγωγή ποιοτικού ελέγχου όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα των ιατρών, την εμπειρία τους και την επάρκειά τους, καθώς επίσης και τον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης τόσο όσον αφορά τα κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα που παρατηρούνται στον τομέα της υγείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, μπορούν να επιλυθούν μόνο με την εφαρμογή μελετημένων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του τομέα της Υγείας, με στόχο να εξυπηρετηθούν πραγματικά οι ασθενείς μας και να μπορέσει η Κύπρος να αναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Εξάλλου, ο ΠΙΣ σημειώνει πως ένα από τα βασικότερα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της Υγείας είναι η μη ορθολογιστική κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων που προσφέρονται στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Είναι καθολικά αποδεκτό ότι η σωστή κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων θα διασκεδάσει πολλές ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς από Οικονομολόγους Υγείας αναφορικά με την βιωσιμότητα των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σε περίπτωση που αυτονομηθούν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, αλλά και θα επιτρέψει στο Υπουργείο να προβεί σε καλύτερους σχεδιασμούς αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τομέας της Υγείας γενικότερα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Share this:
Tags:
Cheap Website Traffic