21/10/2015 10:29

Έτσι βολεύουν τα κόμματα τους δικούς τους στις Πρεσβείες

Διαβλητές διαδικασίες φαίνεται να ακολουθήθηκαν στο θέμα της πρόσληψης διπλωματικών ακόλουθων στο Υπουργείο Εξωτερικών, αφού οι διορισμοί ακυρώθηκαν το Μάιο του 2014 και η Δημοκρατία προχωρεί σε ανανεώσεις 15νθήμερων συμβολαίων των προσληφθέντων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο τι μέλλει γενέσθαι.

Το 2009 η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην προκήρυξη θέσεων για πρόσληψη διπλωματικών ακολούθων στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Το εξεταστικό δοκίμιο κρίθηκε τότε ως πολύ δύσκολο και η εξέταση χωρίστηκε σε δύο ημέρες.
Από τους 900 υποψήφιους παρακάθισαν 200 συνολικά άτομα στις διήμερες εξετάσεις.
Από τους 54 επιτυχόντες, η Δημοκρατία προχώρησε στην πρόσληψη 33 ακολούθων, μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Εντούτοις οι διαδικασίες πρόσληψης κρίθηκαν ως διαβλητές από κάποιους υποψήφιους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ακολουθήθηκε σειρά προτεραιότητας με βάση το αποτέλεσμα της γραπτής εξέτασης και της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι, αφού προχώρησαν όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σε επιλεκτικές προσλήψεις παρακάμπτοντας κάποιους άλλους υποψήφιους που ήταν πιο ψηλά στη λίστα.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, στην επιλογή των υποψηφίων προσμετρά κατά το 80%, η γραπτή εξέταση.

Κάποιοι εκ των υποψηφίων, κινήθηκαν δικαστικά προσβάλλοντας την απόφαση, ενώ ο Διευθυντής του Υπουργείου προέβαλε ως αιτιολόγηση την κακή σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης και έτσι οι διορισμοί ακυρώθηκαν το Μάιο του 2014.

Συνεπεία της απόφασης, ήταν οι προσληφθέντες διπλωματικοί ακόλουθοι να εργάζονται με καθεστώς 15νθήμερων συμβολαίων.

Μετά το πέρας της εξέτασης των εφέσεων, η Δημοκρατία θα έπρεπε να είχε τροχοδρομήσει τις διαδικασίες διορισμού, συνεπαγόμενες από την επαναπροκήρυξη των εξετάσεων.
Ο σκόπελος που πιθανόν όμως να προκύψει για το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι η πιθανότητα να χάσει τους διπλωματικούς ακόλουθους του, σε περίπτωση που κάποιους από αυτούς δεν αποδειχθούν επιτυχείς στις εξετάσεις.

Σε μία τέτοια περίπτωση, οι θέσεις θα παραμείνουν κενές, αφού το αποτέλεσμα θα υποδείξει ότι κάποιοι δεν πληρούν τα προσόντα ως επιτυχόντες και το Υπουργείο θα αναγκαστεί να περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την ΕΔΥ, η οποία μπορεί να κρατήσει από 5 έως 6 μήνες.
Με άλλα λόγια η Κύπρος κινδυνεύει να βρεθεί από τη μία ημέρα στην άλλη, με λιγότερους διπλωματικούς ακόλουθους στο εξωτερικό.

Υπολείπεται το τεκμήριο
Αυτός όμως δεν είναι και ο μοναδικός προβληματισμός του Υπουργείου, αφού με βάση τα σχέδια υπηρεσίας, για κάποιες θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, δηλαδή είτε να έχουν φοιτήσει σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο, ή βρετανικό, ή να είναι κάτοχοι διπλώματος GCE.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 15 εκ των διορισθέντων δεν έχουν τελειώσει ελληνόφωνο πανεπιστήμιο, ούτε διαθέτουν GCE.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν ελληνικά, αλλά υποδεικνύει ότι υπολείπεται το τεκμήριο της απόδειξης.

Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω δεδομένα, κάποιοι εκ των προσληφθέντων δεν έχουν το δικαίωμα να παρακαθίσουν εκ νέου σε εξετάσεις για τις ίδιες θέσεις, αφού με βάση και πάλι τα κριτήρια θα έπρεπε να διέθεταν τα πιο πάνω προσόντα από τον Ιούνιου του 2009, όταν δηλαδή υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και όχι κατόπιν.

Πηγή: Livenews

Tags: