13/10/2015 19:21

Εγκαίνια του Σταθμού στην Πλατεία Σολωμού

Την ελπίδα ότι η δημιουργία του πρώτου Σταθμού Μετεπιβίβασης στην Κύπρο που έχει δημιουργηθεί με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας, στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, με ειδικό στόχο τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών, θα είναι η απαρχή ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος στις δημόσιες μεταφορές και της πραγματικής ενίσχυσης των κέντρων των πόλεων και της βιωσιμότητας τους, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Σταθμού Μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού που διάβασε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης ανέφερε ότι η βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση διαφορετικών μέσων, φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά και οι νέες προσεγγίσεις διαμόρφωσης και σχεδιασμού του δημόσιου χώρου και διαδρόμων διέλευσης στις αστικές περιοχές, είναι καθοριστικά για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων μας, καθιστώντας τις υγιή, ευχάριστα αλλά και καλά οργανωμένα μέρη στα οποία μπορούμε να ζήσουμε, να εργαστούμε, να επισκεφτούμε για αναψυχή ή για ψώνια.

Η δημιουργία τέτοιου ολοκληρωμένου περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές μας, πέραν των θετικών επιπτώσεων που θα έχει για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης της Λευκωσίας, σημείωσε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, θα βοηθήσει και στη βιωσιμότητα των ντόπιων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων στο κέντρο της Πόλης.

“Αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποτελεσματική διακίνηση και επικοινωνία, η πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στοχεύει στην ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, όπου αυτό απαιτείται, στη βελτίωση της διαχείρισης των υφιστάμενων δικτύων αλλά και στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των νέων αναγκών με μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα συστήματα Ευφυών Μεταφορών μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά προς την επίτευξη των στόχων αυτών”, πρόσθεσε.

Η στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στον τομέα των Ευφυών Μεταφορών, ανέφερε, βασίζεται σε σχετική μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2009 και η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το ταμείο Μεταβατικής Διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στρατηγική, σημείωσε, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των συστημάτων που θα βελτιώσουν την κυκλοφορία, θα αυξήσουν την ασφάλεια των δικτύων, θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση τους και θα προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες στους οδηγούς και στους χρήστες των δημόσιων μεταφορών.

Στα πλαίσια αυτά, είπε, έγιναν και οι σχεδιασμοί των συστημάτων πληροφόρησης επιβατών και ασφάλειας για τον σταθμό της Πλατείας Σολωμού. Το Υπουργείο Μεταφορών, με έμπρακτη στήριξη και την εμπλοκή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου, ως Ενδιάμεσου Φορέα, βοήθησε ώστε τα συστήματα αυτά να γίνουν σήμερα πραγματικότητα.

Το έργο, αν και μικρό, συνέχισε, είναι πρωτοποριακό για την Κύπρο, εφόσον, μέσα από την υλοποίηση του παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης των επιβατών με σύγχρονα μέσα τηλεματικής.

Επίσης, πρόσθεσε, κρίνεται σημαντική η εισαγωγή συστημάτων για διαχείριση των στόλων δημόσιων μεταφορών και πληροφόρησης κοινού όπως και έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ανέφερε, έχει προωθήσει την υλοποίηση των συστημάτων αυτών προκηρύσσοντας και κατακυρώνοντας πρόσφατα σχετικό διαγωνισμό.

“Τα συστήματα αυτά θα συνδεθούν με τα αντίστοιχα που είναι εγκατεστημένα στην Πλατεία Σολωμού για να δίδεται πληροφόρηση στους χρήστες των δημόσιων μεταφορών σε πραγματικό χρόνο. Η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιμη σε κάθε σταθμό και στάση σε ολόκληρη την Κύπρο και θα γίνεται μέσω κινητής τηλεφωνίας, ιστοσελίδων αλλά και έργων παρόμοιων με αυτό που εγκαινιάζεται σήμερα”, συμπλήρωσε.