Δίκτυα 5ης γενιάς και ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων συζητά το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών

Δίκτυα 5ης γενιάς και ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων συζητά το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών
Booking.com

Η Εσθονία αναμένεται σήμερα και αύριο να προεδρεύσει του τελευταίου Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών του εξαμήνου, θέματα που μαζί με την ψηφιακή ατζέντα αποτελούσαν την κορυφή των προτεραιοτήτων της.

Η Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Πληροφορικής της Εσθονίας Ούρβε Πάλο, θα προεδρεύσει της συνεδρίασης των υπουργών τηλεπικοινωνιών για τη συζήτηση της ελεύθερης ροής δεδομένων και του Σώματος των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) μεταξύ άλλων θεμάτων. Η Υπουργός θα παρουσιάσει επίσης τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη σύνδεσης 5G δικτύου στην Ευρώπη.

Το Συμβούλιο των Υπουργών θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων θα επηρεάσει το έργο του δημόσιου τομέα, τις περιστάσεις που θα απαιτούσαν τη δημιουργία εξαιρέσεων από το νόμο και τα θέματα διασυνοριακής συνεργασίας.

Στην αρχή της εσθονικής προεδρίας, τον Ιούλιο, οι υπουργοί τηλεπικοινωνιών της ΕΕ υπέγραψαν τη δήλωση 5G στο Ταλίν. Αυτό επέτρεψε να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη του δικτύου 5G και τη δημιουργία επενδυτικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Σήμερα θα περάσει η επόμενη σημαντική σκηνή, καθώς η Προεδρία παρουσιάζει τον χάρτη πορείας με συγκεκριμένα βήματα για την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας του δικτύου 5G έως το 2025. Το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε γενική προσέγγιση επί ανανεωμένης εντολής προς τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Αναλυτικά, οι υπουργοί θα εξετάσουν επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με πρόταση για την προσαρμογή των κανόνων σεβασμού της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy) στα σημερινά δεδομένα.

Θα προβούν επίσης σε συζήτηση προσανατολισμού επί σχεδίου κανονισμού με θέμα την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα παράσχει επίσης πληροφορίες για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και για σχέδιο δράσης του Συμβουλίου με σκοπό την εφαρμογή τους.

Αμέσως μετά, ομάδα της επικείμενης βουλγαρικής Προεδρίας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της.

Αύριο στη σύνθεση που αφορά τις μεταφορές, το Συμβούλιο θα αξιολογήσει την πρόοδο εργασιών επί των προτάσεων σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και τις κοινωνικές πτυχές, οι οποίες αποτελούν μέρος της «πρώτης δέσμης μέτρων κινητικότητας». Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες υπεβλήθησαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο, περιλαμβάνουν νέους κανόνες σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών.

Οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις προτάσεις για τα τέλη χρήσης οδικού δικτύου της ίδιας δέσμης μέτρων, περιλαμβανομένης της οδηγίας «Eurovignette».

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον προτεινόμενο κανονισμό σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Το Συμβούλιο προβλέπεται επίσης να εγκρίνει τρία κείμενα συμπερασμάτων σχετικά με:

– την πρόοδο στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ)
– την ψηφιοποίηση των μεταφορών
– την ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS

Μεταξύ των λοιπών σημείων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η παρουσίαση από την Επιτροπή της δεύτερης δέσμης προτάσεών της για την κινητικότητα, που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα καθαρά οχήματα οδικών μεταφορών, τις συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς και την πρόσβαση στην διεθνή αγορά υπηρεσιών μεταφοράς με πούλμαν και λεωφορεία. Τέλος και πάλι η προσεχής βουλγαρική Προεδρία θα παρουσιάσει επίσης το πρόγραμμα εργασιών της.

Κατηγορία TECH