Νέα σεμινάρια που διευρύνουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες στη SocialSpace Academy!

Νέα σεμινάρια που διευρύνουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες στη SocialSpace Academy!

 

Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, η SocialSpace Academy, ο πρώτος κυπριακός εκπαιδευτικός οργανισμός που κατέχει την πιστοποίηση ISO 9001:2015, παρουσιάζει μια νέα σειρά σεμιναρίων τα οποία μπορούν να προσθέσουν στις γνώσεις σας και να αυξήσουν τις πιθανότητές σας για μια πιο καρποφόρα καριέρα.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει πιστοποιημένα, ανοικτά, πολυεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες με γνώμονα τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης αλλά και αυτές της ευρύτερης αγοράς, γι’ αυτό και τυγχάνει της εμπιστοσύνης μεγάλων οργανισμών, υψηλόβαθμων στελεχών, ανέργων, καθώς και φοιτητών, οι οποίοι μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους επωφελούμενοι από τα επιδοτούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) σεμινάρια και ανοικτά προγράμματά του.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα απογειώσει την δική σας καριέρα, κάνοντας κλικ στην ιστοσελίδα: www.socialspaceacademy.com  

Αναλυτικά τα σεμινάρια που προσφέρονται:

Πρακτικές Εφαρμογές & Στρατηγικές Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων (SEO)

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αποτελεσματική χρήση εργαλείων και η εφαρμογή των τεχνικών Search Engine Optimazation (SEO), για καλύτερη δυνατή κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζητήσης (Google).

Ημ. Έναρξης: 16 Μαΐου

Advanced Project Management

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες προχωρημένες γνώσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες με βάση το πρότυπο Project Management Institute (PMI), για επιτυχή ολοκλήρωση των έργων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ημ. Έναρξης: 18 Μαΐου

Διαχείριση Γραφείου για Γραμματειακό Προσωπικό και Executive Secretaries
Στόχος του σεμιναρίου είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και εργαλεία ώστε να μπορούν να αναλάβουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις κύριες γραμματειακές εργασίες και την γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη του οργανισμού τους.

Ημ. Έναρξης: 22 Μαΐου

Στρατηγικές  Online Διαφήμισης (Digital Advertising)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις για ένα πιο κερδοφόρο τρόπο προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, μέσα από την online διαφήμιση σε Google AdWords, Facebook Ads, Instagram & LinkedIn

Ημ. Έναρξης: 30 Μαΐου

Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να συντάξουν/ αναβαθμίσουν / αναθεωρήσουν τις πολιτικές και διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό τους, στη βάση πάντα του νομικού πλαισίου και των βέλτιστων επιχειρησιακών πρακτικών.

Διαβάστε επίσης:   Η SocialSpace Academy απονέμει πιστοποιήσεις!

Ημ. Έναρξης: 31 Μαΐου 2017

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ηλεκτρονικής και Μικτής Μάθησης (e-Learning)
Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της ασύγχρονης, σύγχρονης και κοινωνικής μάθησης και των νέων τάσεων του Blended Learning.

Ημ. Έναρξης: 1η Ιουνίου 2017

Πρακτικές Εφαρμογές και Στρατηγικές Ίντερνετ Μάρκετινγκ, Social Media, Email & Mobile Marketing

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις για να κτίσουν και να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την ψηφιακή τους υποδομή, με την χρήση εργαλείων Social Media (Facebook, LinkedIn, Instagram & Twitter), Email & Mobile Marketing.

Ημ. Έναρξης: 13 Ιουνίου 

Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Νομικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών, κανονισμών και διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στον επαγγελματικό χώρο, αφού αποτελεί νομική υποχρέωση και ηθική ευθύνη του κάθε οργανισμού που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως μεγέθους και κύκλου εργασιών.

Ημ. Έναρξης: 14 Ιουνίου

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας – Επείγοντα Περιστατικά

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα πρώτων βοηθειών στο χώρο εργασίας, με έμφαση στα επείγοντα περιστατικά, στην περίπτωση δηλαδή που ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή ασθενήσει εν ώρα εργασίας.

Ημ. Έναρξης: 17 Ιουνίου 

Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών μέσα από Επαγγελματικές Παρουσιάσεις

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες ώστε διεξάγουν εντυπωσιακές επαγγελματικές παρουσιάσεις, για να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα και τους στόχους του Οργανισμού τους.

Ημ. Έναρξης: 21 Ιουνίου 2017

Στρατηγικές e-Branding και Online Reputation Management

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να μάθουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν ‘θόρυβο’ γύρω από το όνομα της εταιρείας τους, να γίνουν περισσότερο γνωστοί στα διάφορα διαδικτυακά κανάλια επικοινωνίας, καθώς και πώς μπορούν να μετατρέψουν ένα δυσαρεστημένο πελάτη σε υποστηρικτή του Brand τους.

Ημ. Έναρξης: 27 Ιουνίου 2017

Διαβάστε επίσης:   SocialSpace Academy: Οι εγκαταστάσεις του μέλλοντος είναι ήδη εδώ!

Απογευματινά Σεμινάρια

Αποτελεσματικός Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,  να  περιηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, να επεξεργάζονται κείμενα με MS Word, να επεξεργάζονται πίνακες και γραφικές παραστάσεις με MS Excel, να δημιουργούν αποδοτικές παρουσιάσεις με MS PowerPoint και να κάνουν σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ημ. Έναρξης: 15 Μαΐου

Επαγγελματική χρήση του 3D Studio MAX

Στόχος του σεμιναρίου είναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο κάθε συμμετέχοντας να είναι πλήρως εξοικειωμένος με το περιβάλλον του 3D Studio Max και να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις προχωρημένες λειτουργίες της Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης. Επίσης, να κάνει χρήση κάποιων βασικών στοιχείων της Τρισδιάστατης Κίνησης μέσα από το Autodesk 3D Studio Max.

Ημ. Έναρξης: 22 Μαΐου 2017

After Effects CC: Επαγγελματική Δημιουργία Οπτικοακουστικών Εφέ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με το After Effects σε πρακτικό επίπεδο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνδυάσουν εικόνα και ήχο, να παράγουν κινήσεις με κείμενο και γραφικά και προσθέτουν εντυπωσιακά εφέ σε ένα βίντεο.

Ημ. Έναρξης: 23 Μαΐου 2017

Πρώτες Βοήθειες για Νήπια και Βρέφη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες πλήρη κατάρτιση  στην παροχή πρώτων βοηθειών στο βρέφος ή στο νήπιο, καθιστώντας τους έτοιμους να αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή πιθανούς κινδύνους ή ανεπιθύμητα περιστατικά όπως αιμορραγία, πνιγμονή, εγκαύματα και άλλα.

Ημ. Έναρξης: 24 Μαΐου 2017

InDesign CC: Δημιουργία Διαφημιστικών

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν πώς να δημιουργούν επαγγελματικά τα δικά τους διαφημιστικά, μέχρι και να σελιδοποιούν τα δικά τους έντυπα χρησιμοποιώντας σε επαγγελματικό επίπεδο το InDesing CC.

Ημ. Έναρξης: 13 Ιουνίου 2017

Inventor 3D: Επαγγελματικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες, μέσω πρακτικών εφαρμογών, προκειμένου να επιτύχουν στο μηχανολογικό σχεδιασμό, αλλά και στη χρήση εφαρμογών ανάλογου περιεχομένου.

Ημ. Έναρξης: 20 Ιουνίου 2017

Για πληροφορίες αποταθείτε στη SocialSpace Academy στην οδό Διγενή Ακρίτα 57, 1ος και 2ος όροφος, στη Λευκωσία, Τηλ.: 70.088.088, 22261088, www.socialspaceacademy.com