Δείτε τα κέρδη της Coca-Cola από μια και μόνο χώρα – Ζαλίζει το ποσό

Δείτε τα κέρδη της Coca-Cola από μια και μόνο χώρα – Ζαλίζει το ποσό
Booking.com

Πωλήσεις ύψους 6,22 δισ.ευρώ και καθαρά κέρδη 343,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για τη χρήση 2016 η Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, βάσει των αποτελεσμάτων αυτών καταγράφεται άλλη μια χρονιά καλών επιδόσεων, με την επιχείρηση να αναπτύσσεται σύμφωνα με τo στρατηγικό της πρόγραμμα για το 2020.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατέγραψαν αύξηση 3,0%. Εάν λάβουμε υπόψη τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις κατέγραψαν μείωση κατά 2,0%.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ενισχύθηκαν σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, σημειώνοντας αύξηση στο έτος 2,9% συνολικά. Αυτή η αξιόλογη μεταβολή αντικατοπτρίζει την εστίασή μας στην αξία μέσω αυξήσεων τιμών κυρίως στις αναδυόμενες αγορές και μέσω καλύτερου μείγματος συσκευασίας και κατηγορίας προϊόντων.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,1% ως αποτέλεσμα των καλών επιδόσεων στη Νιγηρία και τη Ρουμανία, που αντισταθμίστηκαν από τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς της Ρωσίας, καθώς και τις χαμηλότερες επιδόσεις του όγκου πωλήσεων σε Ιταλία και Αυστρία.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις μειώθηκαν κατά 100 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της αποδοτικής διαχείρισης του κόστους.

Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 90 μονάδες βάσης, στο 8,3%, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, της αποδοτικής διαχείρισης των εξόδων και του χαμηλότερου κόστους πρώτων υλών. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 160 μονάδες βάσης, στο 8,1%.

Ως επακόλουθο της αύξησης των κερδών, οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €431,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης των €19,4 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12,5% στα €0,972, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 23,1% και διαμορφώθηκαν στα €0,949.

Στη βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε την καταβολή μερίσματος ύψους €0,44 ανά μετοχή, ήτοι με αύξηση 10% σε σύγκριση με το μέρισμα της χρήσης 2015.

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας επεσήμανε ότι είναι “…εξαιρετικά ικανοποιημένος από την πορεία και τη δυναμική της εταιρείας το 2016. Πετύχαμε σταθερή αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και, για μια ακόμη χρονιά, σημαντική βελτίωση περιθωρίων και κερδών, γεγονός που σηματοδοτεί διατηρήσιμη και καλά θεμελιωμένη ανάκαμψη. Οι ενέργειές μας σε σχέση με την αποδοτικότητα και τη διαχείριση των εξόδων, εξακολουθούν να ενισχύουν την κερδοφορία, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την αύξηση των εσόδων.

“Το 2017 αναμένουμε ελαφρώς καλύτερες οικονομικές συνθήκες που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων. Αντλούμε αυτοπεποίθηση από τις βελτιούμενες υποκείμενες τάσεις, καθώς και την επιτυχία των πρωτοβουλιών μας διαχείρισης τόσο των εσόδων όσο και του κόστους, οι οποίες και θα παραμείνουν στο επίκεντρο των ενεργειών μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2017 θα είναι ένα έτος αύξησης των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, καθώς συνεχίζουμε την πορεία προς επίτευξη των στόχων μας για το 2020.”

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ