Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης της Τράπεζα Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης της Τράπεζα Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών η σημερινή, μετά την απόφαση της Τράπεζας να μην διαπραγματεύεται πλέον στον ελληνικό χρηματιστήριο και να προχωρήσει σε εισαγωγή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Όπως είχε ανακοινωθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, από τις 5:30 μ.μ. της 9ης Ιανουαρίου 2017 δεν θα πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, μεταφορές από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αντίστροφα,μεταφορές μετοχών μεταξύ Χειριστών ή από Χειριστές στον Ειδικό ή και το  αντίθετο και Over the Counter συναλλαγές με ημερομηνία συναλλαγής πέραν της 9/1/2017 εκτός από την περίπτωση που απαιτείται για την κάλυψη χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχουν γίνει μέχρι και τις 9/1/2017.

Εξάλλου, το ΧΑΚ μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από την 10 Ιανουαρίου 2017 για περίοδο [οκτώ] εργάσιμων ημερών, της 10 Ιανουαρίου 2017 περιλαμβανομένης, εν όψει εκκρεμούσας υπό εξέταση αίτησης για εισαγωγή της Bank of CyprusHoldings Plc  στο Χρηματιστήριο και διαγραφής των υφιστάμενων τίτλων της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από το Χρηματιστήριο.

Διαβάστε επίσης:   Τέσσερις υποθέσεις στις οποίες καλείται να αποδώσει το Κακουργιοδικείο το 2016