Σημαντικά αυξημένο το πλεόνασμα της Γεν. Κυβέρνησης το εντεκάμηνο του 2016

Σημαντικά αυξημένο το πλεόνασμα της Γεν. Κυβέρνησης το εντεκάμηνο του 2016

Στα €65,5 εκατομμύρια διαμορφώθηκε το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2016, παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με €11,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, χάριν κυρίως στο σημαντικά μειωμένο έλλειμμα του προϋπολογισμού για το εντεκάμηνο του 2016.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ, το πρωτογενές πλεόνασμα το εντεκάμηνο του 2016 (εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους), διαμορφώθηκε στα €509 εκατ. έναντι €472 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ, το έλλειμμα του προϋπολογισμού περιορίστηκε στα €4,8 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2016, παρουσιάζοντας μείωση €169 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €174 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα συνολικά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου ανήλθαν σε €5,76 δισ, παρουσιάζοντας αύξηση €127 εκατ. σε σύγκριση με €5,63 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τους έμμεσους φόρους, τα οποία το εντεκάμηνο του 2016 αυξήθηκαν κατά €138 εκατ., φτάνοντας στα €2,36 δισ από €2,22. Απ` αυτά, τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά €96 εκατ., φτάνοντας συνολικά στα €1,42 δισ από €1,33 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Αντίθετα οι άμεσοι φόροι μειώθηκαν οριακά κατά 13 εκατ., υποχωρώντας στα €1,73 δισ από €1,75 δισ.

Αύξηση κατά €45 εκατ. παρουσίασαν και τα έσοδα από τις συνεισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, οι οποίες το εντεκάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα €936 εκατ. από €892 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Μείωση €42 εκατ. παρουσίασαν τα συνολικά έξοδα τα οποία την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου ανήλθαν σε €5,76 δισ από €5,81 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μείωση προκύπτει από τη μείωση κατά €65 εκατ. στις τρέχουσες μεταβιβάσεις, οι οποίες υποχώρησαν στα €1,29 δισ την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2016 από €1,35 το εντεκάμηνο του 2015.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια παρουσίασαν αύξηση €18 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016, φτάνοντας στα €1,45 δισ σε σύγκριση με €1,43 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Αντίθετα, μείωση κατά €23 εκατ. παρουσίασαν οι συντάξεις, οι οποίες το εντεκάμηνο του 2016 υποχώρησαν στα €492 εκατ. από €515 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι δαπάνες για καταβολή τόκων μειώθηκαν κατά €39 εκατ., υποχωρώντας στα €461 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016 από €500 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα από την κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ